Dominusoft

Dominusoft

Dominusoft

Dominusoft është krijuar si nevojë e tregut për më shumë shërbime profesionale, më shumë ekspertë, më shumë dije profesionale. 

Ajo çfarë bejmë prej vitesh, është përgatitja e programuesve, dizajnërave, marketuesve dhe inxhinierëve, të cilët nuk mund të zëvendësohen nga inteligjenca artificiale, si dhe t’iu vijmë në ndihmë institucioneve me shërbime të specializuara dixhitale si: zgjidhje sofware, marketing & konsultim.

Vizioni i DominuSoft është të jetë një institucion elitar në vend dhe në rajon, duke qenë zgjedhja e parë për klientët, njëkohësisht dhënien e kontributit në përgatitjen profesionale të brezit të ri për tregun e punës.