Epafos

Epafos

Epafos

Në EPAFOS kemi bashkëpunuar me organizatat arsimore për mbi 30 vjet. Ne i kuptojmë
plotësisht nevojat e tyre dhe e kuptojmë ankthin e tyre për të evoluuar dhe përshtatur në
një botë gjithnjë e më të dixhitalizuar.

Ne fokusohemi në projektimin e veglave që janë të besueshme dhe të lehta për t’u përdorur.
Ne kemi mbledhur përshtypje nga qindra shkolla gjatë shumë viteve dhe kemi mësuar se
çfarë funksionon më mirë për to, në mënyrë që t’u ofrojmë atyre pikërisht atë që u nevojitet.