Penda.al

Penda.al

Penda.al

Penda është një aplikacion “open-source” me fokus kryesor korrigjimin e shkrimit (proofreading) në gjuhën shqipe. Mund të përdoret tek penda.al dhe ofron shënjime të ndryshme mbi tekstin e shkruar.
Ka rreth 2 vite zhvillim dhe pjesët e bëra publike mund të gjenden te github.com/OpenCovenant