Protik Innovation Center

Protik Innovation Center

Protik Innovation Center

Protik Innovation Center është themeluar në tetor 2012 me misionin e të zhvillimit të sektorit të TIK në Shqipëri.

Është një qendër e pavarur jofitimprurëse e Teknologjisë së Komunikimit të Informacionit, objektivat kryesore të së cilës janë rritja e kërkesës dhe përdorimi i TIK-ut dhe asistimi në rritjen e tregut, forcimi i kapacitetit njerëzor dhe institucional, rritja e bashkëpunimit midis sektorit privat, institucioneve arsimore dhe qeverisë, për t’u ofruar sipërmarrësve të TIK-ut qasje në teknologjinë moderne dhe njohurinë,  dhe për të shërbyer si një shpërndarës i rrjetit të informacionit.

Një nga projektet me te suksesshme te saj është dhe Akademia e Kodimit: SDA By Protik 

Akademia u krijua nga pasioni për mësimdhënien dhe industrinë e IT. Çdokush mund të aftësohet në industrinë e teknologjisë. Për ta bërë këtë, nuk nevojitet një diplomë në shkenca kompjuterike. Të diplomuarit e SDA Academy by Protik janë prova më e mirë se mund të jeni kushdo që dëshironi në çdo moment të karrierës tuaj profesionale. Sot ata janë ne tregun e punës si Programues, Testues Softuerësh apo inxhiniere DevOps. Gjuhet e programimit janë: Java,Python,Software Tester,Javascript,Devops,Cybersecurity etc.