SmartKids

SmartKids

SmartKids

SmartKids është një program edukativ për fëmijët e moshave 4-16 vjeç me fokus në fushat STEM të Robotikës, Aftësive Kompjuterike, Programimit, Zhvillimit Web, Elektronikës së Avancuar, Shkencave, Printimit 3D dhe Projektimit të Lojërave.

Për pesë vjet, SmartKids e ka ofruar me sukses këtë program inovativ dhe unik në institucione arsimore private, dhe së fundmi kemi hapur edhe SmartSpace, një Laborator STEM që e ofron programin për të gjithë përmes kurseve, abonimeve dhe paketave të ndryshme verore.

Ajo që prindërit pëlqejnë është që mësuesit tanë miqësorë dhe shumë të kualifikuar ndërtojnë plane mësimore të personalizuara për secilin fëmijë, nëpërmjet përdorimit të platformës sonë dixhitale që monitoron treguesit psiko-socialë dhe përshtat metodën e të mësuarit sipas secilit student.

Më shumë se një program, SmartKids ka evoluar në një komunitet të fuqishëm dhe në një stil jetese, ku studentët tanë ndihen si në shtëpi ndërkohë që rriten me ne, vlerat e tyre promovohen, potenciali i tyre sfidohet dhe aftësitë e tyre të së ardhmes formohen.