Tumo

Tumo

Tumo

TUMO Tirana është një qendër teknologjike edukative, pas-shkollore, ku nxënës të moshës 12-18 vjeç, mund të zbulojnë e zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese dhe analitike në 8 disiplina të ndryshme te cilat nderthurin artin me teknologjine.

TUMO Tirana sjell risi në fushën e edukimit në Shqipëri, larg mënyrës tradicionale të të mësuarit në klasë. Në TUMO, nxënësit mësojnë në mënyrë të pavarur dhe nëpërmjet workshop-eve të udhëhequra nga ekspertë te fushave digitale.

Nepër qytetin e Tiranës mund të takoni shumë TUMOian pasi tashmë jane mbi 2500 të cilët kanë frekuentuar qendren.

Shumica e alumni-ve të TUMO Tirana janë në praktika pune, freelancer në disiplinat që kanë ndjekur ose në universitet duke ndjekur degë IT.